Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ' Τάξη

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ' Τάξη

 

 

Ώρες
Μαθημάτων
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:10 - 09:40
(1η και 2η Διδ. Ώρα μαζί)
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα Μαθηματικά
Αγγλικά
10:00 - 11:30
(3η και 4η Διδ. Ώρα μαζί)
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Αγγλικά Ευέλικτη Ζώνη
Μελέτη Περιβάλλοντος Μελέτη Περιβάλλοντος Ιστορία Αγγλικά Ευέλικτη Ζώνη
11:45 - 12:25 Μουσική Ιστορία Μελέτη Περιβάλλοντος Θρησκευτικά Θρησκευτικά
12:35 - 13:15  Εικαστικά Ευέλικτη Ζώνη  Φυσική Αγωγή  Φυσική Αγωγή  Εικαστικά 
13:20 - 14:00