Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Α' Τάξη - Σχ.έτος 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Α' Τάξη - Σχ.έτος 2020-2021

 

 

Ώρες
Μαθημάτων
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:15 - 09:40
(1η και 2η Διδ. Ώρα μαζί)

Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
10:00 - 11:30
(3η και 4η Διδ. Ώρα μαζί)
Αγγλικά Μαθηματικά Μαθηματικά Φυσική Αγωγή Μαθηματικά
Μελέτη Περιβάλλοντος Αγγλικά Μελέτη Περιβάλλοντος Μαθηματικά Φυσική Αγωγή
11:45 - 12:25 (5η)
Φυσική Αγωγή Εικαστικά Θεατρική Αγωγή Εικαστικά Ευέλικτη Ζώνη
12:35 - 13:15 (6η)
 Μουσική  Μελέτη Περιβάλλοντος  Ευέλικτη Ζώνη  Τ.Π.Ε.  Ευέλικτη Ζώνη