Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 14:21

Code week


Κατά την διάρκεια της https://codeweek.eu/οι μαθητές μας συμμετέχουν σε αριθμητικά παιχνίδια και απαντούν

σε ερωτήσεις  που δοκιμάζουν τη μαθηματική συλλογιστική τους. Για το σκοπό αυτό, εργάζονται σε

δυάδες ώστε να υπάρχει συνεργασία. Ο πρωταρχικός ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να

δίνει οδηγίες, να παρακολουθεί την τάξη κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 

και να παρέχει βοήθεια όταν χρειάζεται. Σχόλια μπορούν να διατυπώνονται κατά

τη διάρκεια του μαθήματος και στο τέλος. Οι κύριοι στόχοι της δραστηριότητας

είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με την υπολογιστική σκέψη, να διευκολυνθούν στην ανάπτυξη

μαθηματικής συλλογιστικής και εξοικείωσης με τη γραμμή αριθμών, και επιπλέον 

να αρχίσουν να σκέφτονται τρόπους με τους οποίους μπορούν να προσεγγίσουν 

την ιδέα του προγραμματισμού ενός υπολογιστή για να παίξουν ένα παιχνίδι.